Česká motocyklová federace
Logo České motocykové federace

ÚVODNÍ STRANA

VÝKONNÁ RADA

STANOVY

DOKUMENTY

Poplatky

Žádost o licenci jezdce

Žádost o licenci činovníka

Žádost o licence SMT

Zásady pro činnost SC ČMF

VZORY

Zápis z ustavující schůze SC

Zápis ze schůze SC

Listina přítomných

Čestné prohlášení

Prohlášení vlastníka nemovitosti

ŘÁDY

Všeobecný sportovní řád

Disciplinární řád

INFORMACE

Biketrial

Sportovní mototuristika

Enduro

Motokros

Silniční závody

ODKAZY

Logo FIM, UEM, FIVA Logo FEMA

SÍDLO - KONTAKT


Logo BIU Logo MŠMT ČT

FOTOGALERIE

KALENDÁŘ AKCÍ

Poplatky za licence ČMF

Poplatky za licence ČMF- Biketrial

1. Jezdci

Národní licence ČMF 750,- Kč%
Mezinárodní licence BIU 1500,- Kč%
Jednorázová licence 250,- Kč%%

Vystavení duplikátu licence jezdce 50% ceny licence.

2. Činovníci

Licence ředitele (žadatel musí mít min. 3 letou praxi) 500,- Kč
Licence sport. komisaře (žadatel musí mít min. 3 letou praxi) 500,- Kč
Licence tech.komisaře 300,- Kč
Licence časoměřiče 1000,- Kč
Licence rozhodčího KÚ

500,- Kč

Licence trenéra (žadatel musí mít min. 2 letou praxi) 300,- Kč

V případě, že činovník požaduje dvě či více odborností uhradí 800,- Kč

3. Zápis do kalendáře

Zápis do kalendáře 1000,- Kč/závod (MČR, PČR, P-ČMF)
500,- Kč/závod (ostatní, volné)


Další poplatky

Startovné v mistrovských a přeborových soutěžích max. 300,- Kč
Vklad při podání protestu v soutěži 1000,- Kč
Poplatek za odvolání se k odvolacímu řízení 1000,- Kč

Sazebník odměn

Odměna za výkon funkce ředitele

1000,-Kč/den

Odměna za výkon funkce SK, TK

500,-Kč/den

Odměna za výkon funkce rozhodčího s licencí (z toho 400.- Kč hradí komise BTR) 800,-Kč/den

(vyplácí pořadatel).

Platby

Vyplněnou žádost na příslušný rok s fotokopií dokladu o zaplacení zašlete poštou na adresu: Česká motocyklová federace Helmova 1553/3, 110 00 Praha 1

Poprvé žádající jezdci přiloží i foto 3x4 cm!

Kluby a SC mohou žádosti zasílat souhrnně za všechny své jezdce nebo činovníky s průvodním dopisem a kopií o úhradě poplatků.

Poplatky za licence ČMF- Sportovní mototuristika

1. Členská karta

Členská karta mládež do 18 let 100,-Kč
Členská karta dospělí nad 18 let 500,-Kč

2. Jezdci a spolujezdci

a) licence pro MČR 700,-Kč
b) licence pro PČR 500,-Kč
c) spolujezdec 500,-Kč

Senioři ve věku nad 65 let uhradí 500,- Kč zalicenci.

Platby

Vyplněnou žádost na příslušný rok s fotokopií dokladu o zaplacení zašlete poštou na adresu: Česká motocyklová federace Helmova 1553/3 110 00 Praha 1

Poprvé žádající jezdci přiloží i foto 3x4 cm !

Kluby a SC mohou žádosti zasílat souhrnně za všechny své jezdce nebo činovníky s průvodním dopisem a kopií o úhradě poplatků.

 

Tisk