Poplatky za licence ČMF

Autor: Sekretariát ČMF | 1. 2. 2008 7:00:31 | ÚVODNÍ STRANA

Poplatky za licence ČMF- Biketrial

1. Jezdci

Národní licence ČMF 750,- Kč%
Mezinárodní licence BIU 1500,- Kč%
Jednorázová licence 250,- Kč%%

Vystavení duplikátu licence jezdce 50% ceny licence.

2. Činovníci

Licence ředitele (žadatel musí mít min. 3 letou praxi) 500,- Kč
Licence sport. komisaře (žadatel musí mít min. 3 letou praxi) 500,- Kč
Licence tech.komisaře 300,- Kč
Licence časoměřiče 1000,- Kč
Licence rozhodčího KÚ

500,- Kč

Licence trenéra (žadatel musí mít min. 2 letou praxi) 300,- Kč

V případě, že činovník požaduje dvě či více odborností uhradí 800,- Kč

3. Zápis do kalendáře

Zápis do kalendáře 1000,- Kč/závod (MČR, PČR, P-ČMF)
500,- Kč/závod (ostatní, volné)


Další poplatky

Startovné v mistrovských a přeborových soutěžích max. 300,- Kč
Vklad při podání protestu v soutěži 1000,- Kč
Poplatek za odvolání se k odvolacímu řízení 1000,- Kč

Sazebník odměn

Odměna za výkon funkce ředitele

1000,-Kč/den

Odměna za výkon funkce SK, TK

500,-Kč/den

Odměna za výkon funkce rozhodčího s licencí (z toho 400.- Kč hradí komise BTR) 800,-Kč/den

(vyplácí pořadatel).

Platby

Vyplněnou žádost na příslušný rok s fotokopií dokladu o zaplacení zašlete poštou na adresu: Česká motocyklová federace Helmova 1553/3, 110 00 Praha 1

Poprvé žádající jezdci přiloží i foto 3x4 cm!

Kluby a SC mohou žádosti zasílat souhrnně za všechny své jezdce nebo činovníky s průvodním dopisem a kopií o úhradě poplatků.

Poplatky za licence ČMF- Sportovní mototuristika

1. Členská karta

Členská karta mládež do 18 let 100,-Kč
Členská karta dospělí nad 18 let 500,-Kč

2. Jezdci a spolujezdci

a) licence pro MČR 700,-Kč
b) licence pro PČR 500,-Kč
c) spolujezdec 500,-Kč

Senioři ve věku nad 65 let uhradí 500,- Kč zalicenci.

Platby

Vyplněnou žádost na příslušný rok s fotokopií dokladu o zaplacení zašlete poštou na adresu: Česká motocyklová federace Helmova 1553/3 110 00 Praha 1

Poprvé žádající jezdci přiloží i foto 3x4 cm !

Kluby a SC mohou žádosti zasílat souhrnně za všechny své jezdce nebo činovníky s průvodním dopisem a kopií o úhradě poplatků.

 

Zavřít okno | Tisk