Česká motocyklová federace
Logo České motocykové federace

ÚVODNÍ STRANA

VÝKONNÁ RADA

STANOVY

DOKUMENTY

Poplatky

Žádost o licenci jezdce

Žádost o licenci činovníka

Žádost o licence SMT

Zásady pro činnost SC ČMF

VZORY

Zápis z ustavující schůze SC

Zápis ze schůze SC

Listina přítomných

Čestné prohlášení

Prohlášení vlastníka nemovitosti

ŘÁDY

Všeobecný sportovní řád

Disciplinární řád

INFORMACE

Biketrial

Sportovní mototuristika

Enduro

Motokros

Silniční závody

ODKAZY

Logo FIM, UEM, FIVA Logo FEMA

SÍDLO - KONTAKT


Logo BIU Logo MŠMT ČT

FOTOGALERIE

KALENDÁŘ AKCÍ

Soutěžní systém 2014

 

SPORTOVNÍ MOTOTURISTIKA

 

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky pro rok 2014

 

1.      Všeobecně

 

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky (dále SMT) je soubor pravidel, hodnotících výsledky mototuristy  - držitele licence.

Vložka licence (díl A, B, C) slouží jako jízdní výkaz pro hodnocení mototuristy.

 

2.      Vystavování licencí

 

Žádosti o licence jsou k dispozici na sekretariátu SMT a v klubech pořádající podniky sportovní mototuristiky v roce 2014. Na základě vyplněné žádosti a uhrazení příslušného poplatku zajistí sekretariát SMT nebo Sportovní centrum (SC) vydání licence.

 

Poplatek za vystavení licence:

                                                          

Mezinárodní licence                           600,- Kč    

Národní licence                                  400,- Kč   

Senioři ve věku 65 let a starší uhradí 50% poplatků za licence.

 

2.1. Platnost licencí

 

Mezinárodní licence 

a)      má platnost od 1.1. do 26.10.2014

b)      opravňuje držitele k účasti v seriálu M ČR nebo P ČR dle platného kalendáře SMT

c)      opravňuje držitele k účasti v POHÁRU

 

Národní licence         

a)       má platnost na podniky, které obdrží žadatel s touto licencí

b)      opravňuje držitele k účasti v seriálu P ČR dle platného kalendáře vydaného  SMT

c)      opravňuje držitele k účasti v POHÁRU.

 

3.      Hodnocení

 

V průběžném roce k 15.5. , 15.8. a  15.10. 2014  provede sekretariát SMT vyhodnocení dosažených výsledků mototuristy. Do těchto termínů (rozhodující je poštovní razítko) je povinen každý soutěžící zaslat díl licence, který má orazítkovaný za toto období. V případě nedodržení termínů odeslání se body za toto období nezapočítávají. Akce uskutečněné v posledním víkendu před uvedenými termíny se mohou započítat v následujícím období.

Do hodnocení se započítává jeden podnik v týdnu a zároveň i účast na závěrečném vyhodnocení SMT. Mototurista musí oznámit, v které kategorii bude bodovat.

 

Vyhodnocení bude prováděno na základě:

 

a)      došlých licencí, dílů A, B, C. Tyto musí být řádně vyplněny ve všech kolonkách, potvrzeny pořadatelem podniku a odeslány v uvedených termínech na sekretariát

b)      kontrolního přepočtu kilometrů, převedených na body: 1km = 1bod, ujetých řidičem nebo spolujezdcem motocyklu na trase, sestavené z nejpřímějších národních cest

      (i v zahraničí), mezi trvalým bydlištěm, místem cílové kontroly a trvalým bydlištěm.

      Kontrola je prováděna dle nejkratší trasy na mapách www.mapy.cz

 

c)      součtu dosažených bodů a přináležející bonifikace viz čl.3.1 Bonifikace

d)     osobní účasti na mototuristickém podniku uvedeném v kalendáři SMT pro příslušný rok, který každý mototurista na vyžádání obdrží zároveň s licencí. Kalendář SMT bude také zveřejněn na internetových stránkách www.cmf.cz.

e)      do hodnocení se automaticky započítává účast na FIM Rally, FIM Motocamp a FIM Meritum bez ohledu na potvrzení v dílu licence.

f)       Jestliže se mototurista zúčastní dvou a více zahraničních podniků kde není mezi koncem prvního a začátkem následujícího alespoň 7 volných dní, počítá se vzdálenost z místa bydliště do místa konání prvního podniku a dále přejezd mezi místem konání prvního a dalších podniků a vzdálenost zpět do místa trvalého bydliště.

Toto neplatí pro podniky na území ČR a SR a dále na podniky ve vzdálenosti do 500 km od místa trvalého bydliště jezdce.

 

3.1. Bonifikace

 

a) podle objemu motocyklu: do 50ccm                    +20% bodů

                                               od 51ccm do 350ccm +10% bodů

b) podle účasti na akcích:  FIM Rally                       +50% bodů

       FIM Motocamp              +30% bodů

Tato bonifikace bude přičtena pouze jezdci nebo spolujezdci, kteří splní podmínky pořadatele a přihlásí se a provede úhradu v termínu stanoveném SK SMT.

 

c)dle bodování v Poháru: za každý soutěžní objekt bude soutěžícímu připočteno 10 bodů do celkového hodnocení MČR nebo Přeboru ČR dle zakoupené licence.

 

3.2. Hodnocení jednotlivců

 

SMT vypisuje: a) Mistrovství ČR v kategorii: 1) Mistr ČR – absolutní pořadí

                                                                          2) Mistr ČR – Junior (do 21 let včetně)

                                                                          3) Mistr ČR – Femine

                                                                          4) Mistr ČR – Veterán 60+ (ročník 1954 a starší)

                         b) Přebor ČR v kategorii:        1) Přebor ČR -  absolutní pořadí (ČS pohár)

                                                                          2) Přebor ČR - spolujezdec

 

Mistrem ČR a vítězem Přeboru ČR se stává jezdec nebo spolujezdec, který dosáhl nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

První tři vyhodnocení mototuristé v každé kategorii obdrží diplom a medaili nebo pohár.

 

Prvních pět vyhodnocených mototuristů v Přeboru ČR má v následujícím roce právo účasti v Mistrovství ČR.

Minimální počet pro vyhlášení Mistra ČR je pět soutěžících v dané kategorii. Pokud bude počet soutěžících menší než pět, bude vyhlášen pouze vítězem Přeboru ČR.

 

3.3. Hodnocení klubových družstev

 

SMT vypisuje:   a) Mistrovství ČR klubových družstev (SC)

                           b) Mistrovství ČR klubových družstev Juniorů (SC)

Mistrem ČR se stává družstvo, které dosáhne nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

Klubové družstvo bude hodnoceno, skládá-li se minimálně ze tří řidičů motocyklů, přičemž budou vzaty v úvahu výsledky maximálně pěti nejúspěšnějších řidičů absolutního pořadí.

 

 

 

3.4. Ceny 

 

Klubová družstva v obou kategoriích obdrží:

1.      Putovní pohár + replika+ diplom

2.      Replika + diplom

3.      Replika + diplom

 

Na replikách bude vyznačeno umístění.

 

4. Pohárové seriály (dále jen POHÁR)

 

4.1. Definice

SK SMT (Sportovní komise) vypisuje Pohár  – jízdy po soutěžních objektech na území České republiky pro kategorie jezdec a klubové družstvo.

Pro rok 2014 platí: a) název:  POHÁR SMT ČR

                                b) soutěžní objekt: Kláštery a dřevěné kostely ČR viz seznam na www.cmf.cz                            

Po schválení výsledků budou fotografie uloženy v archívu. SK SMT si vyhrazuje právo použít tyto fotografie pro její další propagaci.

 

4.2. Hodnocení

SMT provede vyhodnocení na základě došlých fotografií k 15.10.2014 . Jezdec k  tomuto datu zašle společně všechny fotografie min. rozměrů 9 x 13 cm za celou sezónu na sekretariát SMT. Za fotografii se berou i obrázky pořízené z černobílé nebo barevné tiskárny, disketa nebo CD-ROM.

Vyhodnocení bude prováděno převodem jeden soutěžní objekt = 1 bod. Do hodnocení se započítává soutěžní objekt pouze 1x za sezónu. V případě, že fotografie nebude kompletní nelze ji započítat.

 

4.2.1. Podklady

Fotografie musí obsahovat: 1. - na přední straně:  a)  motocykl

                                                                               b)  soutěžní objekt

     2. - na zadní straně musí být čitelně uvedeno : a) jméno a příjmení jezdce (jezdců)

                                                                               b) název soutěžního objektu     

                                                                               c) název klubu (v případě bodování družstva)

 

4.2.2. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů na 1- 5 místě, vyhrává ten, kdo bude mít větší počet bodů v M ČR nebo

 P ČR.

 

4.3. Hodnocení klubových družstev

Klubové družstvo bude hodnoceno, jestliže na fotografii viz bod 4.2.1. budou minimálně tři držitelé licence  SMT.

V případě, že nebudou soutěžit minimálně 3 klubová družstva, tato kategorie nebude vyhodnocena.

 

5. Rally FIM a Motocamp FIM

Účast na Rally FIM a Motocampu FIM je možná po splnění podmínek stanovených SK SMT.  

 

6. Meritum FIM

 Návrh na udělení odznaků  CML – FIM podává SMT po splnění specifických podmínek , uvedených v Mezinárodních řádech mototuristiky FIM, čl.10. a schválení SK SMT.

Držitel odznaku má právo účasti na podniku Meritum FIM.

 

Návrat na seznam článků | Tisk