Česká motocyklová federace
Logo České motocykové federace

ÚVODNÍ STRANA

VÝKONNÁ RADA

STANOVY

DOKUMENTY

Poplatky

Žádost o licenci jezdce

Žádost o licenci činovníka

Žádost o licence SMT

Zásady pro činnost SC ČMF

VZORY

Zápis z ustavující schůze SC

Zápis ze schůze SC

Listina přítomných

Čestné prohlášení

Prohlášení vlastníka nemovitosti

ŘÁDY

Všeobecný sportovní řád

Disciplinární řád

INFORMACE

Biketrial

Sportovní mototuristika

Enduro

Motokros

Silniční závody

ODKAZY

Logo FIM, UEM, FIVA Logo FEMA

SÍDLO - KONTAKT


Logo BIU Logo MŠMT ČT

FOTOGALERIE

KALENDÁŘ AKCÍ

Soutěžní systém sportovní mototuristiky pro rok 2009

1. Všeobecně

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky (dále SMT) je soubor pravidel hodnotících výsledky mototuristy - držitele licence. Vložka licence (díl A,B,C) slouží jako jízdní výkaz pro hodnocení mototuristy.

2. Vystavování licencí

Žádosti o licence jsou k dispozici na sekretariátu SMT a v klubech pořádající podniky sportovní mototuristiky v roce 2009. Na základě vyplněné žádosti a uhrazení příslušného poplatku zajistí sekretariát SMT nebo Sportovní centrum (SC) vystavení licence.

Poplatek za vystavení licence:

2.1 Platnost licencí

Národní licence

Jednorázová licence

3. Hodnocení

V průběžném roce k 15.5. , 15.8. a 19.10. 2009 provede sekretariát SMT vyhodnocení dosažených výsledků mototuristy. Do těchto termínů (rozhodující je poštovní razítko) je povinen každý soutěžící zaslat díl licence , který má orazítkovaný za toto období. V případě nedodržení termínů odeslání se body za toto období nezapočítávají. Akce uskutečněné v posledním víkendu před uvedenými termíny se mohou započítat v následujícím období.

Do hodnocení se započítává jeden podnik v týdnu, a zároveň i účast na závěrečném vyhodnocení SMT. Mototurista musí oznámit v které kategorii bude bodovat.

Vyhodnocení bude prováděno na základě:

Jestliže se mototurista zúčastní dvou a více zahraničních podniků po sobě následujících, počítá se vzdálenost z místa bydliště do místa konání prvního podniku a dále přejezd mezi místem konání prvního a dalších podniků a vzdálenost zpět do místa trvalého bydliště.

3.1 Bonifikace

Podle objemu motocyklu:

3.2 Hodnocení jednotlivců

SMT vypisuje:

Mistrem ČR a vítězem Přeboru ČR se stává jezdec nebo spolujezdec , který dosáhl nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce..

První tři vyhodnocení mototuristé v každé kategorii obdrží diplom a medaili.

Prvních pět vyhodnocených mototuristů v Přeboru ČR má v následujícím roce právo účasti v Mistrovství ČR.

Minimální počet pro vyhlášení Mistra ČR je pět soutěžících v dané kategorii.Pokud bude menší počet než pět bude vyhlášen pouze vítězem Přeboru ČR.

3.3.Hodnocení klubových družstev

SMT vypisuje:

Mistrem ČR se stává družstvo, které dosáhne nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

Klubové družstvo bude hodnoceno, skládá-li se minimálně ze tří řidičů motocyklů , přičemž budou vzaty v úvahu výsledky maximálně pěti nejúspěšnějších řidičů absolutního pořadí..

3.4. Ceny

Klubová družstva v obou kategoriích obdrží:

Na replikách bude vyznačeno umístění.

4. Pohárové seriály (dále jen POHÁR)

4.1.Definice

SK SMT (Sportovní komise) vypisuje Pohár – jízdy po soutěžních objektech na území České republiky pro kategorie jezdec a klubové družstvo.

Pro rok 2009 platí:

Info: www.turisticke-znamky.cz nebo www.cmf.cz nebo www.motoclub.cz sekce sportovní mototuristika.

Po schválení výsledků budou fotografie uloženy v archívu. SK SMT si vyhrazuje právo použít tyto fotografie pro její další propagaci .

4.2.Hodnocení

SMT provede vyhodnocení na základě došlých fotografií k 15.10.2009 . Jezdec k tomuto datu zašle společně všechny fotografie min. rozměrů 9 x 13 cm za celou sezónu na sekretariát SMT. Za fotografii se berou i obrázky pořízené z černobílé nebo barevné tiskárny, disketa nebo CD-ROM.

Vyhodnocení bude prováděno převodem jeden soutěžní objekt = 1 bod. Do hodnocení se započítává soutěžní objekt pouze 1x za sezónu. V případě,že fotografie nebo CD-ROM nebude kompletní nelze je započítat.

4.2.1.Podklady

Fotografie musí obsahovat:

4.2.2.Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů na 1- 5 místě , vyhrává ten kdo bude mít větší počet bodů v M ČR nebo P ČR.

4.3.Hodnocení klubových družstev

Klubové družstvo bude hodnoceno , jestliže na fotografii viz bod 4.2.1. budou minimálně tři držitelé licence SMT.

V případě , že nebudou soutěžit minimálně 3 klubová družstva , tato kategorie nebude vyhodnocena.

5. Rally FIM a Motocamp FIM

Účast na Rally FIM a Motocampu FIM je možná po splnění podmínek stanovených SMT.

6. Meritum FIM

Návrh na udělení odznaků CML – FIM podává SMT po splnění specifických podmínek , uvedených v Mezinárodních řádech mototuristiky FIM, čl.10. a schválení SK SMT.

Držitel odznaku má právo účasti na podniku Meritum FIM.

 

Návrat na seznam článků | Tisk