Česká motocyklová federace
Logo České motocykové federace

ÚVODNÍ STRANA

VÝKONNÁ RADA

STANOVY

DOKUMENTY

Poplatky

Žádost o licenci jezdce

Žádost o licenci činovníka

Žádost o licence SMT

Zásady pro činnost SC ČMF

VZORY

Zápis z ustavující schůze SC

Zápis ze schůze SC

Listina přítomných

Čestné prohlášení

Prohlášení vlastníka nemovitosti

ŘÁDY

Všeobecný sportovní řád

Disciplinární řád

INFORMACE

Biketrial

Sportovní mototuristika

Enduro

Motokros

Silniční závody

ODKAZY

Logo FIM, UEM, FIVA Logo FEMA

SÍDLO - KONTAKT


Logo BIU Logo MŠMT ČT

FOTOGALERIE

KALENDÁŘ AKCÍ

Soutěžní systém 2018

SPORTOVNÍ MOTOTURISTIKA

 

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky pro rok 2018

 

1.      Všeobecně

 

Soutěžní systém Sportovní mototuristiky (dále SMT) je soubor pravidel, hodnotících výsledky mototuristy  - držitele licence.

Vložka licence (díl A, B, C) slouží jako jízdní výkaz pro hodnocení mototuristy.

 

2.      Vystavování licencí

 

Žádosti o licence jsou k dispozici na sekretariátu SMT a v klubech pořádající podniky sportovní mototuristiky v roce 2018. Na základě vyplněné žádosti a uhrazení příslušného poplatku zajistí sekretariát SMT nebo Sportovní centrum (SC) vydání licence.

 

Poplatek za vystavení licence pro členy České motocyklové federace:

                                                          

Mezinárodní licence                           200,- Kč    

Národní licence                                      0,- Kč

 

Poplatky pro nečleny České motocyklové federace :

 

Mezinárodní licence                           700,-Kč

Národní licence                                  500,-Kč     

 

Žadatel národní nebo mezinárodní licence ve věku 65let a více, uhradí pouze 500,-Kč.

 

2.1. Platnost licencí

 

Mezinárodní licence 

a)      má platnost od 1.1.2018 do 28.10.2018

b)      opravňuje držitele k účasti v seriálu M ČR nebo P ČR dle platného kalendáře SMT

c)      opravňuje držitele k účasti v POHÁRU

 

Národní licence         

a)      má platnost na podniky, které obdrží žadatel s touto licencí

b)      opravňuje držitele k účasti v seriálu P ČR dle platného kalendáře vydaného  SMT

c)      opravňuje držitele k účasti v POHÁRU.

 

Licence je platná pouze v případě uhrazení příslušného poplatku.

 

3.      Hodnocení

 

V průběžném roce k 15. 6., 15. 8. a  28.10. 2018 provede sekretariát SMT vyhodnocení dosažených výsledků mototuristy. Do těchto termínů (rozhodující je poštovní razítko) je povinen každý soutěžící zaslat díl licence, který má orazítkovaný za toto období. V případě nedodržení termínů odeslání se body za toto období nezapočítávají. Akce uskutečněné v posledním víkendu před uvedenými termíny se mohou započítat v následujícím období.

Do hodnocení se započítává jeden podnik v týdnu. Mototurista musí oznámit, v které kategorii bude bodovat - vyhodnocen bude pouze v jedné kategorii jako řidič.

Mototurista může být hodnocen i v kategorii spolujezdec.

Vyhodnocení bude prováděno na základě:

 

a)      došlých licencí, dílů A, B, C. Tyto musí být řádně vyplněny ve všech kolonkách, potvrzeny pořadatelem podniku a odeslány v uvedených termínech na sekretariát

b)      kontrolního přepočtu kilometrů, převedených na body: 1km = 1bod, ujetých řidičem nebo spolujezdcem motocyklu na trase, sestavené z nejpřímějších národních cest (i v zahraničí), mezi trvalým bydlištěm, místem cílové kontroly a trvalým bydlištěm. V případě, že řidič pojede ze srazu na sraz (toto platí pro dva po sobě jdoucí víkendy při zahraničních srazech) uvede toto v jízdním výkazu a bude se přičítat k výše uvedenému přejezd mezi srazy.

c)      kontrola je prováděna dle nejkratší trasy na mapách www.mapy.cz

d)     součtu dosažených bodů a přináležející bonifikace viz čl.3.1 Bonifikace

e)      osobní účasti na mototuristickém podniku uvedeném v kalendáři SMT pro příslušný rok, který každý mototurista na vyžádání obdrží zároveň s licencí. Kalendář SMT bude také zveřejněn na internetových stránkách www.cmf.cz .

f)       do hodnocení se automaticky započítává účast řádně přihlášených mototuristů na FIM Rally, FIM Motocamp, FIM Meritum a FIM Mototour  bez ohledu na potvrzení v dílu licence. Pro ostatní účastníky těchto akcí tato povinnost trvá.

g)      Účast na závěrečné akci Motofinish bude bodování započítáno v následujícím roce.

 

3.1. Bonifikace

a) podle objemu motocyklu: do 50ccm                    +20% bodů

                                               od 51ccm do 350ccm +10% bodů

b) podle účasti na akcích:  FIM Rally                       +50% bodů

       FIM Motocamp              +30% bodů

    Tato bonifikace bude přičtena pouze jezdci nebo spolujezdci, kteří splní podmínky pořadatele a    

    přihlásí se a provede úhradu v termínu stanoveném pořadatelem.

c) dle bodování v Poháru: za každý soutěžní objekt bude soutěžícímu připočteno 10 bodů do   

    celkového hodnocení MČR nebo Přeboru ČR dle zakoupené licence.

 

3.2. Hodnocení jednotlivců

SMT vypisuje: a) Mistrovství ČR v kategorii: 1) Mistr ČR –  Men

                                                                          2) Mistr ČR – Junior (do 21 let včetně)

                                                                          3) Mistr ČR – Femine

                                                                          4) Mistr ČR – Veterán 60+ (ročník 1958 a starší)

                         b) Přebor ČR v kategorii:        1) Přebor ČR -  Jezdec

                                                                          2) Přebor ČR - Spolujezdec

 

Mistrem ČR a vítězem Přeboru ČR se stává jezdec nebo spolujezdec, který dosáhl nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

První tři vyhodnocení mototuristé v každé kategorii obdrží diplom a medaili nebo pohár.

 

Prvních pět vyhodnocených mototuristů v Přeboru ČR má v následujícím roce právo účasti v Mistrovství ČR.

Minimální počet pro vyhlášení Mistra ČR je pět soutěžících v dané kategorii. Pokud bude počet soutěžících menší než pět, bude vyhlášen pouze vítěz Přeboru ČR.

 

3.3. Hodnocení klubových družstev

SMT vypisuje: a) Mistrovství ČR klubových družstev (SC)

                         b) Mistrovství ČR klubových družstev Juniorů (SC)

Mistrem ČR se stává družstvo, které dosáhne nejvyššího součtu bodů v soutěžním roce.

Klubové družstvo bude hodnoceno, skládá-li se minimálně ze tří řidičů motocyklů, přičemž budou vzaty v úvahu výsledky maximálně pěti nejúspěšnějších řidičů kterékoliv kategorie.

3.4. Ceny 

Klubová družstva v obou kategoriích obdrží:

1.      Putovní pohár + replika+ diplom

2.      Replika + diplom

3.      Replika + diplom

 

Na replikách bude vyznačeno umístění.

 

4. Pohárové seriály (dále jen POHÁR)

 

4.1. Definice

SK SMT (Sportovní komise) vypisuje Pohár – jízdy po soutěžních objektech na území České republiky pro kategorie jezdec a klubové družstvo.

Pro rok 2018 platí: a) název:  POHÁR SMT ČR - MOSTY

 b) soutěžní objekt: Encyklopedie mostů - viz http://libri.cz/databaze/mosty/rejstrik.php  seznam na www.cmf.cz. Je zde asi 1000 mostů, ale započítává se pouze ty, které jsou nafoceny (na webu).       

Po schválení výsledků budou fotografie uloženy v archívu. SK SMT si vyhrazuje právo použít tyto fotografie pro její další propagaci.

 

4.2. Hodnocení

SMT provede vyhodnocení na základě došlých fotografií k 15.10.2018 . Jezdec k  tomuto datu zašle společně všechny fotografie min. rozměrů 9 x 13 cm za celou sezónu na sekretariát SMT. Za fotografii se berou i obrázky pořízené z černobílé nebo barevné tiskárny, disketa nebo CD-ROM.

Vyhodnocení bude prováděno převodem jeden soutěžní objekt = 1 bod. Do hodnocení se započítává soutěžní objekt pouze 1x za sezónu. V případě, že fotografie nebude kompletní nelze ji započítat.

Za každý soutěžní objekt bude soutěžícímu připočteno 10 bodů do celkového hodnocení MČR nebo Přeboru dle zakoupené licence.

 

4.2.1. Podklady

Fotografie musí obsahovat: a) motocykl

                                             b) soutěžní objekt

                                             c) název klubu (v případě bodování družstva)

4.2.2. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů na 1- 5 místě, vyhrává ten, kdo bude mít větší počet bodů v M ČR nebo

 P ČR.

 

4.3. Hodnocení klubových družstev

Klubové družstvo bude hodnoceno, jestliže na fotografii viz bod 4.2.1. budou minimálně tři držitelé licence  SMT.

V případě, že nebudou soutěžit minimálně 3 klubová družstva, tato kategorie nebude vyhodnocena.

 

5. Akce FIM

Účast na Rally FIM, Motocamp FIM, Meritum FIM a Mototour FIM je možná po splnění podmínek stanovených SK SMT.                         

 

6. Meritum FIM

Návrh na udělení odznaků CML – FIM podává SMT po splnění specifických podmínek, uvedených v Mezinárodních řádech mototuristiky FIM a schválení SK SMT.

Držitel odznaku má právo účasti na podniku Meritum FIM.

 

 

Návrat na seznam článků | Tisk